Transparant aanbesteden leidt tot lagere onderhoud en beheerkosten

Meteen een connectie kunnen maken tussen platte gebouw informatie zoals teksten, cijfers en 2D tekeningen en het daadwerkelijke gebouw. Waardoor alle betrokkenen meteen een duidelijk beeld krijgen van wat er bedoeld wordt en waar de informatie betrekking op heeft. Miscommunicatie en misinterpretatie behoren tot het verleden.

BIM is hierbij een gereedschap dat extra inzicht verschaft en enorm veel tijd en kosten bespaart.

Het gebouw informatie model BIM (mits goed opgezet) bevat namelijk alle informatie die nodig is om ten aanzien van het beheer en onderhoud met 1 druk op de knop :

  • Oppervlaktes en hoeveelheden te bepalen voor aanbestedingen.
  • Deze informatie als 3D gebouwonderdelen te tonen.
  • Input te genereren voor meerjaren onderhoud plannen
  • Een koppeling te maken naar facility management software

BIM zal hiervoor echter wel een integraal onderdeel van het onderhoud en beheer proces moeten worden. Er zal een inventarisatie moeten plaatsvinden en afspraken gemaakt moeten worden over.

  • Welke data dient in het BIM aanwezig te zijn
  • Hoe data geclassificeerd wordt, denk hierbij aan naamgeving en coderingen
  • Op welk moment de data aanwezig moet zijn en wie de data erin stopt

Verder moet er natuurlijk software aanwezig zijn om BIM modellen op te zetten en om de kwaliteit van de BIM modellen te controleren alvorens deze te gebruiken voor de verschillende analyses. En de medewerkers zullen moeten worden opgeleid in het gebruik van BIM.

BIMnD ondersteunt vastgoed eigenaren en beheerders bij de implementatie en ontwikkeling van BIM binnen hun organisaties, zodat er optimaal rendement behaald wordt.

Contact opnemen

Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Contact opnemen