Van ontwerp tot beheer en gebruik, iedereen heeft baat bij BIM

En dan bedoelen we echt iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en het gebruik van gebouwen. Dit begint al in de initiatief fase, waarin een opdrachtgever een gebouw wil laten ontwikkelen voor een bepaald doel en dat moet voldoen aan een programma van eisen.

Vanaf dat moment doorloopt het proces verschillende fasen waarin wij als BIMnD onze klanten van dienst kunnen zijn.

De ontwerpfase waarin de Architect en zijn adviseurs het PVE van de opdrachtgever moeten vertalen naar een ontwerp. BIM kan hierbij op verschillende manieren worden ingezet. Denk aan het toetsen van het PVE van de opdrachtgever en onderdelen uit het bouwbesluit. Verder voor het maken van Energie prestatie analyses en bouwkosten en milieukosten analyses etc. Alles met als doel een zo duurzaam en efficient mogelijk ontwerp te maken

De bouwfase waarin het bouwbedrijf , de onderaannemers en toeleveranciers op basis van het ontwerp een bouwwerk moeten realiseren. Met BIM kan de bouw eerst virtueel gesimuleerd worden om een optimale planning en bouwvolgorde te realiseren. Daarnaast kunnen afstemmingsfouten voor de daadwerkelijke bouw geconstateerd en geëlimineerd worden.

De verkoop of verhuur.  In veel gevallen wordt een gebouw gerealiseerd met als doel dit te verkopen.  BIM kan makelaars en ontwikkelaars helpen om potentiële kopers of huurders goed inzicht te geven in het gebouw en zijn mogelijkheden. Het maakt hierbij niet uit of het een nog te realiseren of reeds bestaand gebouw is.

De onderhoud- en beheersfase. Het onderhoud van gebouwen wordt gedaan door specialistische bedrijven die opdracht krijgen van de gebouw eigenaren en/of gebouw beheerders.  Een goed inzicht in de gebouw elementen en de specifieke kenmerken, afwerking en de hoeveelheden is hierbij onontbeerlijk. BIM zorgt voor transparante en eenduidige informatie.

Woningcorporaties en overheden hebben veel vastgoed in bezit dat zij beheren, onderhouden en ook verhuren en verkopen. BIM biedt overzicht in de woningvoorraad en kan virtueel inzichtelijk maken wat de status is van de verschillende vastgoed objecten waardoor er beter gestuurd kan worden met kosten besparingen als resultaat.

 

Contact opnemen

Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Contact opnemen